Zakres działalności

Finanse

ornament1Zmieniający się porządek prawny wymusza na instytucjach finansowych stałe dopasowywanie się do zmian zachodzących na rynku. Przygotowujemy szkolenia dla szeroko nazwanej branży finansowej, w szczególności organizujemy warsztaty dla: Banków, Ubezpieczeń, TFI. Domów Maklerskich. Szkolenia dopasowujemy pod dane działy i stanowiska.

Energetyka

ornament1
Branża energetyczna boryka się z licznymi zmianami prawnymi oraz organizacyjnymi, Organizowane szkolenia energetyczne obejmują zarówno kwestie prawne, techniczne jak i praktyczne. W szkoleniach dla energetyki znajdą Państwo tematy z zakresu obsługi klienta, zmian prawnych, ochrony środowiska, certyfikatów i wielu innych

Grupy kapitałowe

ornament1W polskim porządku prawnym brakuje przepisów regulujących funkcjonowanie grup kapitałowych. Prawo holdingowe, którego głównym wyzwaniem jest zarządzanie spółkami zależnymi, a które jest w obecnych czasach naturalnym wyzwaniem stojącymi przed nowoczesnymi grupami kapitałowym. Warsztaty dla grup kapitałowych mają na celu usprawnić i zoptymalizować funkcjonowanie holdingów. Szkolimy działy nadzoru właścicielskiego, controllingu, finansów i zarządzania. W naszych wydarzeniach zajmujemy się również tematyką Centrów Usług Wspólnych.

Deweloperka i budownictwo

ornament1

Deweloperka i budownictwo to coś co kojarzy się z budowlanką. Szkolenia dla branży deweloperskiej oraz budowlanej pozwalają być na bieżąco ze stale zmieniającymi się regulacjami. Warsztaty dla wykonawców oraz inwestorów pozwalają poznać najnowsze obowiązki stron procesu budowlanego jak i metody ograniczania odpowiedzialności. Szkolenia dla branży budowlanej pozwalają nabyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Branża IT

ornament1

Dynamiczny rozwój branży IT skutkuje coraz to szerszymi regulacjami sektora IT. Szkolenia i warsztaty dla działów IT organizujemy pod kątem teoretyczny jak i praktycznym, Szkolenie dla IT pozwoli poznać i wdrożyć w organizacji nowe przepisy, warsztat praktyczny umożliwi optymalizację zachodzących procesów oraz poznanie metody unikania ryzyk dotyczących obszaru IT

Zdolności miękkie

ornament1

Szkolenia z umiejętności miękkich dla menedżerów w firmach są kluczowym elementem budowania swoje marki. W ich skład wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji. Warto doskonalić i szkolić zdolności miękkie, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska. A z punktu widzenia pracodawcy mogą zaważyć o sukcesie całej firmy.

Nadchodzące wydarzenia

Przykładowy zakres szkoleń zamkniętych

 • Praktyczne aspekty prawa pracy
 • Mobbing – jak chronić interes pracodawcy
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi
 • Delegowanie pracowników
 • Strategia HR
 • Ujednolicenie struktur organizacyjnych
 • Zwolnienia grupowe
 • Prawo energetyczne w praktyce
 • Umowy na rynku energetycznym
 • Prawo konsumenckie w praktyce
 • Optymalizacja Grupy Kapitałowej
 • Centrum Usług Wspólnych – tworzenie i optymalizacja
 • Stress testy w praktyce
 • FATCA – jak przygotować organizację
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Outsourcing w bankowości
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Storytelling w praktyce – jak rozwijać umiejętności
 • Profesjonalna asystentka
 • Zarządzanie czasem
 • 6 głównych zasad negocjacji
 • Wywieranie wpływu w praktyce
 • HR Business Partner