09
wrzesień
9:00 am — 5:00 pm
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Aleje Jerozolimskie 123A

Warszawa,
Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Nabywanie nieruchomości i gruntów na potrzeby przedsiębiorstw

 

 1. Problemy praktyczne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Orzecznictwo i spory sądowe/arbitrażowe w zakresie nabywania nieruchomości i gruntów
 3. Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów
 4. Proces negocjowania umowy kupna nieruchomości czy gruntów
 5. Formy i tryby nabywania nieruchomości i gruntów

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Każde przedsiębiorstwo chcąc rozszerzać zakres swojej działalności i realizować założone wcześniej cele strategiczne
i operacyjne jest zmuszone prowadzić proces polegający na nabywaniu nieruchomości i gruntów. Tego typu działania generują zarówno koszty związane m.in. z nabyciem tytułu prawnego do nieruchomości jak również ogrom problemów natury prawnej i praktycznej. Powyższa tematyka jest niezwykle rozległa i przysparza wielu pytań np. czy nabywać  nieruchomości, jeśli spełnione są przesłanki zasiedzenia? Czy lepszym rozwiązaniem jest droga administracyjna czy sądowa? Czy unikać trybu przetargowego? Jak można wykorzystywać nieruchomość przy braku MPZP i już po jego uchwaleniu? Jak prowadzić proces negocjowania umowy kupna nieruchomości czy gruntów? Ponadto omówione zostaną przepisy prawa krajowego i regulacje wewnętrzne, najnowsze orzecznictwo sądowe wraz z występującymi roszczeniami w sprawach spornych i inne. Szkolenie jest szansą na poszerzenie zakresu Państwa wiedzy w temacie nabywania nieruchomości na potrzeby działalności przedsiębiorstwa oraz możliwością konfrontacji dotychczas zdobytego doświadczenia z osobami działającymi w branży i zaproszonymi przez nas Ekspertami. Serdecznie zachęcamy do udziału!

DATA I MIEJSCE:

9 września 2015 r.

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

CENA:

 1095 zł + 23% VAT – do 22 lipca 2015r.

 1495 zł + 23% VAT – po 22 lipca 2015r.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat kierujemy m.in. do specjalistów i kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach przemysłowych, energetycznych i innych. W szczególności do ich przedstawicieli zajmujących się:

 • pozyskiwaniem nieruchomości i gruntów
 • przygotowaniem inwestycji
 • obsługą prawną przedsiębiorstwa
 • zarządzaniem nieruchomościami

9:00  Rejestracja i poranna kawa

09:30 Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów

 • Przepisy prawne np. prawo użytkowania wieczystego oraz prawa własności
 • Regulacje wewnątrz-korporacyjne
 • Czy kupować nieruchomości, jeśli spełnione są przesłanki zasiedzenia (co do urządzeń istniejących)?
 • Najczęściej popełniane błędy

Marta Kosiedowska, Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii BSWW Legal & Tax

11:00 Przerwa kawowa

11:20 Formy i tryby nabywania nieruchomości 

 • Tryb nabycia nieruchomości a podmiot, w którego posiadaniu jest nieruchomość (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządowa czy państwowa)
 • Nabycie w drodze egzekucji administracyjnej lub sądowej – zalety czy ograniczenia?
 • Czy unikać trybu przetargowego? – praktyczne aspekty trybu przetargowego i bezprzetargowego

Małgorzata Lesiak-Ćwikowska, Radca prawny, Senior Associate, K&L Gates

12:50 Lunch

13:30 Problemy praktyczne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Zmiany przeznaczenia gruntów i zmiany sposobu użytkowania działki
 • Brak MPZP- jak można wykorzystywać nieruchomość? Co po uchwaleniu MPZP?
 • Zmiany dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Katarzyna Bielat – Sadowska, Adwokat, Lider zespołu nieruchomości w Kancelarii Tomczak & Partnerzy

15:00 Orzecznictwo i spory sądowe/arbitrażowe w zakresie nabywania nieruchomości i gruntów

 • Najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Spory sądowe i arbitrażowe w sprawach spornych z zakresu nieruchomości

Artur Bierć, Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Artur Bierć

Robert Siwik, Członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Arbiter krajowy i międzynardowy

16:00 Proces negocjowania umowy kupna nieruchomości czy gruntów

 • Dobre praktyki

Michał Tomczak, Adwokat, Partner w Kancelarii Tomczak & Partnerzy

17:00 Zakończenie i wręczenie Certyfikatów

 • Katarzyna Bielat – Sadowska, Kancelaria Tomczak & Partnerzy
 • Artur Bierć, Kancelaria Radcy Prawnego Artur Bierć
 • Marta Kosiedowska, Kancelaria BSWW Legal & Tax
 • Małgorzata Lesiak-Ćwikowska, K&L Gates 
 • Robert Siwik, Członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Arbiter krajowy i Międzynardowy
 • Michał Tomczak, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

1095 zł + 23% VAT – do 22 lipca 2015r.

 1495 zł + 23% VAT – po 22 lipca 2015r.

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
9 września, 2015
Czas:
9:00 am - 5:00 pm
Wydarzenie Category:
Organizer:
Magda Janas
Phone:
794 099 195
Email:

Nadchodzące wydarzenia