26
czerwiec
9:00 am — 5:00 pm
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Aleje Jerozolimskie 123A

Warszawa, Polska
Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Cechy definicyjne mobbingu w praktyce

Mobbing w sądzie – roszczenia wynikające z mobbingu

Praktyczna identyfikacja mobbingu

Narzędzia bezpieczeństwa pracodawcy – przeciwdziałanie mobbingowi

Executive summary – co warto zapamiętać i śledzić

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

 • zwiększenie bezpieczeństwa organizacji, minimalizacja ryzyka wystąpienia konfliktu mobbingowego,
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej
 • praktyczne rozwiązania dot. prewencji antymobbingowej
 • zwiększenie poziomu przygotowania kadry firmy do reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • możliwość uniknięcia lub zminimalizowania szkód materialnych i niematerialnych związanych z przypadkami dyskryminacji, molestowania i mobbingu
 • nabycie umiejętności diagnozowania,zapobiegania i rozwiązywania konfliktów DMM
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców w tym zakresie
 • poznanie praktycznych zasad prawidłowego postępowania w celu uniknięcia zagrożeń DMM

9:00 – Rejestracja i poranna kawa

9:30 – Cechy definicyjne mobbingu w praktyce

 • Definicja ustawowa według kodeksu pracy in extenso
 • Pojęcie uporczywości długotrwałości
 • Kazus na uporczywość i długotrwałość
 • Pojęcie zaniżonej przydatności
 • Kazus na zaniżoną przydatność
 • Kluczowy paradygmat mobbingu (jeden z trzech): subiektywność a obiektywność
 • Konstrukcja rozsądnej ofiary jako nieformalny element definicyjny mobbingu
 • Powodowanie poniżenia lub ośmieszenia
 • Kazus na poniżenie / ośmieszenie
 • Izolacja lub wyeliminowanie z zespołu pracowników
 • Kazus na izolację i eliminowanie z zespołu pracowników
 • Cel mobbera w ramach definicji mobbingu: czy mobbing jest działaniem celowym?
 • Łączne spełnianie wszystkich przesłanek definicyjnych
 • Kazus na łączne spełnianie przesłanek
 • Typy odpowiedzialności z tytułu mobbingu – kontrakt czy delikt
 • Kazus na deliktowy charakter mobbingu
 • Charakter odpowiedzialności pracodawcy w sprawach o mobbing
 • Mobbing w rozumieniu poza kodeksowym
 • Znaczenie prawne definicji mobbingu w kodeksie pracy w kontekście
 • Próby „analogizacji” mobbingu wychodzące poza kodeks pracy. Mobbing a stalking

10:45 – Przerwa kawowa

10:45 – Mobbing w sądzie – roszczenia wynikające z mobbingu

 • Stosunek do pojęć pokrewnych na tle kodeksu pracy
 • Dobra osobiste a mobbing – czy regulacja kodeksu pracy jest potrzebna i na ile
 • Nierówne traktowanie, dyskryminacja
 • Stosunek kodeksu pracy do kodeksu cywilnego w związku z roszczenie z tytułu mobbingu
 • Roszczenie odszkodowawcze w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na tle kodeksu pracy
 • Kazus na roszczenie odszkodowawcze na tle kodeksu pracy
 • Roszczenie o zadośćuczynienie na tle kodeksu pracy
 • Co to jest rozstrój zdrowia?
 • Kazus na rozstrój zdrowia
 • Przesłanki określenia wysokości roszczenia z tytułu zadośćuczynienia (krzywda)
 • Odwołanie do europejskich źródeł prawa w zakresie podstaw roszczeń w zakresie dyskryminacji
 • Możliwość kumulacji roszczeń w sprawach o mobbing
 • Brak ograniczenia górnych kwot roszczenia
 • Właściwość sądów w sprawach o mobbing
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing
 • Konkretność dowodów jako wymóg udowodnienia mobbingu
 • Kazus na konkretność dowodów w sprawach o mobbing
 • Dochodzenie roszczeń przez pracodawcą wobec mobbera
 • Praktyczne uwagi co do postępowania pracodawcy w sądzie
 • Tendencje rozwojowe w sprawach o mobbing – uwagi pod kątem przyszłości

12:30 – Lunch

13:10 – Praktyczna identyfikacja mobbingu

 • Próba wyważenia sensu subiektywności i obiektywności
 • Pojęcie godności pracowniczej i dóbr osobistych w ogólności
 • Kazus na godność osobistą i godność pracownika (brak rozróżnienia)
 • Pojęcie „wyłączenia bezprawności” w odniesieniu do dóbr osobistych
 • Negatywna postawa pracownika jako uchylenie mobbingu
 • Molestowanie „zwykłe” a mobbing
 • Molestowanie seksualne a mobbing. Brak wyczerpania przesłanek- inna konstrukcja roszczeń
 • Kazus na molestowanie seksualne i mobbing
 • Mobbing a uzasadniony interes pracodawcy
 • Mobbing w warunkach trudności gospodarczych podmiotu pracodawcy
 • Mobbing a polecenia pracodawcy
 • Kazus na mobbing a polecenia pracodawcy
 • Mobbing a stres w pracy
 • Mobbing a trudne warunki pracy
 • Mobbing a kary dyscyplinarne
 • Mobbing a nieprawidłowe relacje personalne
 • Mobbing a krytyka pracownika
 • Kazus na mobbing a krytyka pracownika
 • Inny kontratypy mobbingu – zbiorczo

14:40 – Narzędzia bezpieczeństwa pracodawcy – przeciwdziałanie mobbingowi

 • Warunki ograniczenia odpowiedzialności pracodawcy
 • Kazus (orzeczenie) na ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy – stanowisko Sądu Najwyższego
 • Obowiązki pracodawcy w ogólności. Obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych (art. 11 (1) KP.
 • Obowiązek z art. 94 (1) kodeksu pracy udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczący równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Kodeks wartości pracodawcy. Ulokowanie mobbingu i problemu relacji pracowniczych na skali wartości firmy
 • Regulamin pracy – wprowadzenie zapisów antymobbingowych do regulaminu pracy
 • Zasady odpowiedzialności pracodawcy ponownie
 • Działania antymobbingowe pracodawcy
 • Program antymobbingowy
 • Polityka antymobbingowa
 • Wdrożenie procedury antymobbingowej
 • Rzecznik zatrudnionych
 • Komisja antymobbingowa
 • Rola sygnalistów i gorące linie
 • Szkolenia pracowników
 • Działania realne i działania pozorne.
 • Zagrożenia związane z systemem ocen
 • Konieczne wymagane działania podejmowane wobec mobbera
 • Rozwiązania indywidualne
 • Inne rozwiązania systemowe
 • Permanentny charakter działań antymobbingowych

16:00 – Executive summary – co warto zapamiętać i śledzić

 • Znaczenie zjawiska – każdy był kiedyś mobberem i każdy był (co najmniej w jakimś stopniu) mobbowany

 • Realna ocena ryzyk pracodawcy

 • Zróżnicowanie ryzyk mobbingu w zależności od struktury własnościowej i charakteru działalności

 • Polityka antymobbingowa okazją dla pracodawcy do zdobycia odpowiedniej wiedzy o firmie i pracownikach

16:30 – Zakończenie warsztatu. Rozdanie certyfikatów

Michał Tomczak, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

M. Tomczak_  Adwokat oraz partner w Kancelarii Tomczak & Partnerzy. Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się różnymi dziedzinami prawa korporacyjnego oraz prawem inwestycyjnym. Autor licznych publikacji, w tym komentarza na temat regulacji dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opracowania na temat standardowej umowy kupna-sprzedaży udziałów lub akcji (SPA). Od wielu lat współpracuje z firmami przy rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji pracodawców z pracownikami, w tym w szczególności w kwestii naruszenia umów o zakazie konkurencji oraz ochrony prywatności pracowników. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji stron w sporach sądowych powstałych na tle stosowania prawa pracy.

 

Szczegóły

Data:
26 czerwca, 2015
Czas:
9:00 am - 5:00 pm
Wydarzenie Category:
Organizer:
Magdalena Karłowicz
Phone:
22 787 59 12
Email:

Nadchodzące wydarzenia