16
maj
8:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

RĘKOJMIA  na rynku deweloperskim w praktyce 

 • Praktyczne aspekty obowiązków z tytułu rękojmi
 • Rękojmia – terminy w praktyce
 • Problematyczne aspekty przedawnień
 • Roszczenia klientów w praktyce
 • Rękojmia a gwarancja jakości
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy
 • Zwrotne dochodzenie roszczeń od generalnego wykonawcy
 • Dobre praktyki

DATA I MIEJSCE:

16 Maj 2017 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Rękojmia to odpowiedzialność dewelopera za różnego rodzaju wady nieruchomości, które zmniejszają jej wartość lub użyteczność. Dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość nie może być wykorzystana do celu, w jakim została nabyta, pod warunkiem że nabywca poinformował o tym celu sprzedającego przy zawarciu umowy, a deweloper nie zgłosił zastrzeżeń. Koleje przypadki, w których można dochodzić roszczeń w oparciu o przepisy o rękojmi to gdy nieruchomość nie ma wystarczającego nasłonecznienia lub innych właściwości, o których zapewniony był kupujący, lub też nieruchomość została wydana w stanie niezupełnym
Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o:
Od kiedy biegnie okres udzielonej rękojmi
Praktyczne aspekty obowiązków z tytułu rękojmi
Jakie są najczęstsze problemy
Rodzaje uprawnień z rękojmi
Zasady kreowania roszczeń przez klientów
Rękojmia dewelopera a zwrotne dochodzenie roszczeń od generalnego wykonawcy

Warsztat kierujemy do:

 • Inwestorów
 • Właścicieli firm budowlanych
 • Kierowników kontraktów
 • Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane
 • Menedżerowie ds. nieruchomości
 • Kierownicy Administracyjni
 • Zarządcy nieruchomości
 • Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych

9:00 – Rejestracja i poranna kawa
 
9:30 Rękojmia- terminy

 • Od kiedy biegnie okres udzielonej rękojmi
 • Długość okresu rękojmi
 • Przedawnienie rękojmi
 • Przerwanie okresu przedawnienia
 • Na co zwrócić szczególną uwagę
 • Orzecznictwo

Dominika Jędrzejczyk Kancelaria K&L Gates

11:00 – Przerwa kawowa
 

11:20 Rękojmia- obowiązki w praktyce

 • Analiza porównawcza obowiązków stron rękojmi przed i po nowelizacji Kodeksu Cywilnego ( z dn. 24.12.14r.)
 • Praktyczne aspekty obowiązków z tytułu rękojmi
 • Obowiązki dewelopera z tytułu rękojmi w zakresie wad zgłoszonych w ramach protokołu zdawczo-odbiorczego a odpowiedzialności dewelopera w okresie rękojmi
 • Najczęściej występujące problemy
 • Na co zwrócić szczególną uwagę
 • Obowiązki klientów

Katarzyna Augustyniak Kancelaria Augustyniak&Żarski

 13:00 – Lunch

13:40 Rękojmia- roszczenia klientów

 • Rodzaje uprawnień z rękojmi
 • Zasady kreowania roszczeń przez klientów
 • Problematyczne aspekty roszczeń
 • Rękojmia a gwarancja jakości – analiza porównawcza
 • Dobre praktyki
 • Najnowsze orzecznictwo
 • Uprawnienia dewelopera

Katarzyna Augustyniak Kancelaria Augustyniak&Żarski

 14:50 Przerwa kawowa

15:00 Odpowiedzialność w związku z rękojmią a odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy

 • Odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Roszczenia za wady fizyczne budynku
 • Rękojmia za wady fizyczne
 • Rękojmia za wady fizyczne a nienależyte wykonanie umowy
 • Legitymacja czynna do dochodzenia powyższych roszczeń za wady w poszczególnych lokalach i częściach wspólnych nieruchomości
 • Rękojmia dewelopera a zwrotne dochodzenie roszczeń od generalnego wykonawcy

Patrycja Czarnecka kancelaria BSWW Legal & Tax

16:30 – Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów.

 

Cena: 1395 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
16 maja, 2017
Czas:
8:00 am - 4:30 pm

Nadchodzące wydarzenia