19
listopad
8:00 am — 5:00 pm
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Aleje Jerozolimskie 123A

Warszawa, Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Mobbing – zapobiegać czy leczyć? 

Prawne i problemowe aspekty w praktyce 

 

  1. Cechy definicyjne mobbingu w praktyce
  2. Charakter odpowiedzialności pracodawcy w sprawach o mobbing
  3. Praktyczna identyfikacja mobbingu
  4. Mobbing w sądzie – roszczenia wynikające z mobbingu
  5. Aspekty proceduralne
  6. Mobbing a dobra osobiste pracownika – tendencje rozwojowe w sprawach o mobbing

DATA I MIEJSCE:

19 listopada 2015 r.

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

CENA:

Cena 995 zł + 23% VAT – do  26 października 2015 r.

Cena 1195 zł + 23% VAT – po 26 października 2015 r.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat kierujemy do:

Menadżerów wszystkich szczebli a w szczególności Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i Kierowników działów HR, działów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, działów Kadr, działów Relacji Pracowniczych, działów Prawnych

9:00 – Rejestracja i poranna kawa

9:30 – Cechy definicyjne mobbingu w praktyce
•Definicja ustawowa według kodeksu pracy in extenso
•Pojęcie działań i zachowań + kazus
•Pojęcie uporczywości długotrwałości + kazus
•Pojęcie zaniżonej przydatności + kazus
•Kluczowy paradygmat mobbingu (jeden z trzech): subiektywność a obiektywność
•Konstrukcja rozsądnej ofiary jako nieformalny element definicyjny mobbingu + kazus
•Powodowanie poniżenia lub ośmieszenia + kazus
•Izolacja lub wyeliminowanie z zespołu pracowników + kazus
•Cel mobbera w ramach definicji mobbingu: czy mobbing jest działaniem celowym?
•Łączne spełnianie wszystkich przesłanek definicyjnych + kazus
•Charakter odpowiedzialności pracodawcy w sprawach o mobbing

Bartosz Tomanek, Prawnik, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

10:45 – Przerwa kawowa

11:00 – Praktyczna identyfikacja mobbingu
•Negatywna postawa pracownika jako uchylenie mobbingu
•Mobbing a dyskryminacja – pojęcie i różnice + kazus
•Molestowanie „zwykłe” a mobbing + kazus
•Molestowanie seksualne a mobbing. Brak wyczerpania przesłanek- inna konstrukcja roszczeń + kazus
•Mobbing a uzasadniony interes pracodawcy + kazus
•Mobbing w warunkach trudności gospodarczych podmiotu pracodawcy + kazus
•Mobbing a polecenia pracodawcy + kazus
•Mobbing a stres w pracy + kazus
•Mobbing a trudne warunki pracy + kazus
•Mobbing a kary dyscyplinarne + kazus
•Mobbing a nieprawidłowe relacje personalne + kazus
•Mobbing a krytyka pracownika + kazus
•Inny kontratypy mobbingu – zbiorczo
•Mobbing – kiedy zatem wystąpi? + kazus

Bartosz Tomanek, Prawnik, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

12:15 – lunch

13:00 Mobbing w sądzie – roszczenia wynikające z mobbingu oraz aspekty proceduralne
•Stosunek kodeksu pracy do kodeksu cywilnego w związku z roszczeniem z tytułu mobbingu
•Typy odpowiedzialności z tytułu mobbingu – kontrakt czy delikt? + kazus
•Roszczenie odszkodowawcze w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na tle kodeksu pracy + kazus
•Roszczenie o zadośćuczynienie na tle kodeksu pracy
•Co to jest rozstrój zdrowia? + kazus
•Przesłanki określenia wysokości roszczenia z tytułu zadośćuczynienia (krzywda) + przykłady z orzecznictwa
•Możliwość kumulacji roszczeń w sprawach o mobbing + kazus
•Brak ograniczenia górnych kwot roszczenia + kazus / przykłady z orzecznictwa
•Właściwość sądów w sprawach o mobbing + kazus
•Ciężar dowodu w sprawach o mobbing
•Konkretność dowodów jako wymóg udowodnienia mobbingu + kazus
•Dochodzenie roszczeń przez pracodawcą wobec mobbera

Michał Tomczak, Adwokat, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

14:15 – Przerwa kawowa

14:30 Mobbing a dobra osobiste pracownika. Tendencje rozwojowe w sprawach o mobbing.
•Pojęcie godności pracowniczej i dóbr osobistych w ogólności
•Obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych z art. 11 (1) KP.
•Dobra osobiste w ujęciu Kodeksu cywilnego (art. 23 KC).
•Pojęcie „wyłączenia bezprawności” w odniesieniu do dóbr osobistych
•Relacja art. 11 (1) KP i art. 23 KC + przykłady z orzecznictwa
•Tendencja orzecznicza Sądu Najwyższego + przykłady
•Odpowiedzialność pracodawcy i mobbera (art. 24 i 430 KC) + kazus
•Podobieństwa i różnice w postępowaniu sądowym w sprawie o ochronę dóbr osobistych i mobbing
•Dobra osobiste a mobbing – czy regulacja kodeksu pracy jest potrzebna i na ile?

Michał Tomczak, Adwokat, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

15:45 Podsumowanie, wnioski.

16:30 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów

  • Bartosz Tomanek, Prawnik, Kancelaria Tomczak & Partnerzy
  • Michał Tomczak, Adwokat, Kancelaria Tomczak & Partnerzy

Cena 995 zł + 23% VAT – do  26 października 2015 r.

Cena 1195 zł + 23% VAT – po 26 października 2015 r.

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
19 listopada, 2015
Czas:
8:00 am - 5:00 pm
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,
Organizer:
Magda Janas
Phone:
794 099 195
Email:

Nadchodzące wydarzenia