14
marzec
9:00 am — 3:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Developer vs Wspólnota Mieszkaniowa – Prawo, Problemy,Praktyka

✓ Wspólnota mieszkaniowa – problemy organizacyjno-zarządcze
✓ Uprawnienia wspólnoty i wiążące się z tym problemy
✓ Relacje dewelopera ze wspólnotą w trakcie procesu budowlanego
✓ Prawa i możliwości deweloperów
✓ Roszczenia i rękojmia w relacji deweloper – wspólnota mieszkaniowa
✓ Uprawnienia wspólnoty w praktyce

14 marca 2019 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

* Zostaną przedstawione PODSTAWY PRAWNE regulujące funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w relacji z deweloperem, a w tym i NAJNOWSZE ORZECZNICTWO dotyczące podstawowych jak i złożonych problemów z jakimi borykają się deweloperzy
* Przedstawione zostaną uczestnikom szkolenia NIEWŁAŚCIWE STEREOTYPY postępowania ze wspólnotami mieszkaniowymi
* Uczestnicy szkolenia dowiedzą się JAK KSZTAŁTOWAĆ WZAJEMNE STOSUNKI ZE WSPÓLNOCIE, tak aby skutecznie wypełnić luki, czy tez niedopowiedzenia w przepisach
*Omówione na warsztacie będą TRUDNOŚCI i sposoby działania deweloperów ze wspólnotami w trakcie procesu budowlanego
* Omówione zostaną ZADANIA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LOKALI ORAZ ZARZĄDU WSPÓLNOTY
*Poddane szczegółowej analizie zostaną ROSZCZENIA w relacji dewelopera i wspólnot mieszkaniowych z naciskiem na MOŻLIWOŚCI I PRAWA DEWELOPERÓW
* Podane zostaną WSKAZÓWKI TECHNICZNE w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i protokołowania ZEBRAŃ WSPÓLNOTY

Warsztat kierujemy do :

Warsztat kierujemy m.in. do specjalistów i kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach budowlanych, przemysłowych,
energetycznych i innych. W szczególności do ich przedstawicieli zajmujących się: pozyskiwaniem nieruchomości i gruntów, przygotowaniem inwestycji, obsługą prawną przedsiębiorstwa, zarządzaniem nieruchomościami.
[tab icon=”” title=”Program”]

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9.30 Wspólnota mieszkaniowa –problemy organizacyjno-zarządcze
❑ Sprawy zwykłego zarządu
❑ Obowiązek podejmowania uchwał
❑ Problemy praktyczne z organizacją zebrań – jak sobie radzić
❑ Problemy deweloperówz dyskryminacją – case study: wspólnota chce „pozbyć się” dewelopera z zarządu
❑ Na co zwrócić szczególną uwagę w relacjach ze wspólnotą
❑ Wspólnota mieszkaniowa jako strona porozumień dobrosąsiedzkich
❑ Dobre praktyki
dr Jakub Baranowski , Radca Prawny , Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

11:00 Przerwa kawowa

11:20 Relacje dewelopera ze wspólnotą w trakcie procesu budowlanego
❑ Wspólnota mieszkaniowa jako strona postępowania w przedmiocie wydawania decyzji o warunkach zabudowy
❑ Pozwolenie na budowę
❑ Etapowanie inwestycji vs sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej
❑ Pojawiające się trudności w praktyce deweloperów
❑ Uprawnienia wspólnoty i wiążące się z tym problemy
Joanna Bacior, Radca Prawny, Kancelaria Joanny Bacior

12.50 Przerwa lunchowa

13.30 Roszczenia w relacji deweloper – wspólnota mieszkaniowa
❑ Wady lokalu – roszczenia właścicieli a roszczenia wspólnoty
❑ Wady części wspólnych – roszczenia właścicieli a roszczenia wspólnoty
❑ Rękojmia w praktyce relacji ze wspólnotami
❑ Najczęściej podnoszone wobec deweloperów roszczenia wspólnot mieszkaniowych – studium przypadku
❑ Uprawnienia wspólnoty w praktyce
❑ Analiza orzecznictwa
❑ Dobre praktyki
Jakub Arczyński, Adwokat, Kancelaria Krotoski – Adwokaci

15.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

dr Jakub Baranowski , Radca Prawny , Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Joanna Bacior, Radca Prawny, Kancelaria Joanny Bacior

Jakub Arczyński, Adwokat, Kancelaria Krotoski – Adwokaci

Cena: 1495 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Nadchodzące wydarzenia