27
wrzesień
9:00 am — 4:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

RĘKOJMIA NA RYNKU DEWELOPERSKIM 

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi oraz za nienależyte wykonanie umowy sprzedaży 

27.09.2022 Warszawa 

•Rękojmia za wady w praktyce
•Legitymacja do dochodzenia roszczeń
•Obrona dewelopera przy rękojmi
•Wady części wspólnych a rękojmia za wady
•Uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej]
•Tereny zielone i rękojmia w praktyce
•Wady a rękojmia w praktyce
•Praktyczne aspekty
•Terminy
•Analiza najnowszego orzecznictwa

27 Wrzesień 202 r.

MIEJSCE WARSZTATÓW:Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Warsztat obejmuje zagadnienia praktyczne, dotyczące problematycznych aspektów rękojmi na rynku deweloperskim.
Podczas spotkania zostaną przeanalizowane i omówione pod kątem praktycznym zagadnienia dotyczące m.in.
✓ Rękojmi w przypadku części wspólnych
✓ Rękojmi obszarów zielonych
✓ Praktyczne aspekty terminów związanych z rękojmią
✓ Problematyczne aspekty związane z wadami
✓ Wywołujące wiele kontrowersji wady wynikłe w procesach naturalnych a rękojmia
✓ Odpowiedzialność odszkodowawcza deweloperów w praktyce
✓ Analiza orzecznictwa

Na warsztacie każdy z Uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań indywidualnych, zarówno podczas przebiegu prelekcji, jak również na przerwach. Warsztat jest sposobnością na wymianę doświadczeń i spojrzenie na wykonywane obowiązki z innej perspektywy.

Do kogo kierujemy warsztat :
• Inwestorów
• Właścicieli firm budowlanych
• Kierowników kontraktów
• Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów o roboty budowlane
• Menedżerowie ds. nieruchomości
• Kierownicy Administracyjni
• Zarządcy nieruchomości
• Osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych
• Działów prawnych
• Działów umów

9.00 Rejestracja 

9.30 Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi a odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy

1.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży
2.Roszczenia odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania i obrona dewelopera
3.Roszczenia za wady fizyczne budynku
4.Terminy w rękojmi problemy praktyczne
5.Rękojmia za wady fizyczne lokali mieszkalnych
6.Rękojmia za wady fizyczne a nienależyte wykonanie umowy
7.Legitymacja czynna do dochodzenia powyższych roszczeń za wady w poszczególnych lokalach i częściach wspólnych nieruchomości
8.Rękojmia dewelopera a zwrotne dochodzenie roszczeń od generalnego wykonawcy
9.Obrona dewelopera przed roszczeniami z rękojmi
Tycjan Mróz BDO Legal Łatała i Wspólnicy

11.15 Przerwa kawowa

11.30 Rękojmia w zakresie części wspólnych nieruchomości

1.Wady części wspólnych a rękojmia za wady
2.Analiza obowiązującego orzecznictwa
3.Możliwe zabezpieczenia dewelopera
4.Tereny zielone a rękojmia za wady na co zwrócić uwagę
5.Uprawnienia przysługujące nabywcom i wspólnocie mieszkaniowej, cesja roszczeń
6.Najnowsze zmiany i ich wpływ na deweloperów
Katarzyna Zajas Aydogan BDO Legal Łatała i Wspólnicy

13.30 Lunch 

14.00 Wady a rękojmia problemy praktyczne

1.Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi w zakresie wad zgłoszonych w ramach protokołu zdawczo odbiorczego a odpowiedzialność dewelopera w okresie rękojmi
2.Wada istotna i nieistotna lokalu mieszkalnego problemy praktyczne
3.Wad fizyczne a procesy naturalne jak udowodnić działanie procesu naturalnego
4.Uprawienie przysługujące nabywcy z tytułu rękojmi
5.Usuwanie przez dewelopera wad w ramach rękojmi
6.Możliwe zabezpieczenia dewelopera
7.Analiza orzecznictwa
Olga Sawastian Lipska Kancelaria Sawastian Lipska

Cena: 1495 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
27 września, 2022
Czas:
9:00 am - 4:00 pm

Nadchodzące wydarzenia