24
maj
9:00 am — 2:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Pracownik różnych Spółek Grupy Kapitałowej – Zarządzanie pracą , problemy z czasem pracy 

Zarządzanie pracownikiem w ramach grupy
Odpowiedzialność i rola menadżerów
Praktyczne aspekty umów
ZUS umowy zlecenie + umowy o pracę + inne
Jak uregulować czas pracy pracownika , który świadczy usługi w różnych spółkach
Dzielenie etatu czy to dobre rozwiązanie?
Nadgodziny obliczanie, dobre praktyki, mitygacja ryzyk
Prawo do urlopu przy zatrudnieniu w różnych spółkach
Urlop dzienny i godzinowy problemy praktyczne

24 Maj 2022 r.

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Warsztaty ONLINE

Dlaczego warto wziąć udział :

Na warsztacie omówione zostaną m.in. obowiązujące przepisy prawne, najczęściej pojawiające się problemy oraz możliwe rozwiązania, analiza i omówienie orzecznictwa, problematyka umów
zlecenie w Grupie Kapitałowej, na co zwrócić szczególną uwagę i jak nie narazić się na zarzuty obejścia prawa.
Zostaną poruszone także kwestie z problemem czasu pracy pracownika funkcjonującego w różnych Spółkach Grupy Kapitałowej.
Warsztat jest szansą na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy i uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku i zaproszonymi Ekspertami
Do kogo kierujemy warsztat :
Warsztat kierujemy do osób, które zarządzaj ą działami i zespołami HR, w szczególności dedykujemy go dyrektorom i kierownikom działów ds zarządzania,finansów, HR działom strategicznym,
operacyjnym i rozwoju biznesu.

9:00 Rejestracja

9:30 ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI w ramach grupy

pracownik w jednej spółce, przełożony w drugiej jak zarządzać?
odpowiedzialność managera
umowa o świadczenie usług
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ‘
składki ZUS umowy zlecenie + umowy o pracę + inne

11:30 Przerwa

11:50 CZAS PRACY pracownika świadczącego usługi w różnych spółkach grupy problemy praktyczne

Jak uregulować czas pracy pracownika , który świadczy usługi w różnych spółkach
Dzielenie etatu czy to dobre rozwiązanie?
Nadgodziny obliczanie, dobre praktyki, mitygacja ryzyk
Prawo do urlopu przy zatrudnieniu w różnych spółkach
Urlop dzienny i godzinowy problemy praktyczne

14:00 Zakończenie warsztatów

Cena: 650 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
24 maja, 2022
Czas:
9:00 am - 2:00 pm

Nadchodzące wydarzenia