15
luty
8:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Wypożyczanie pracowników w praktyce

  • „Wypożyczanie pracowników” w praktyce – dopuszczalne rozwiązania i ich konsekwencje
  • Zatrudnienie zewnętrzne i outsourcing – uprawnienia kontrolne PIP w ramach jednej umowy
  • Jak ująć czas pracy w umowie
  •  ZUS / Pip – „Wypożyczanie pracownika” w wielu spółkach
  •  Kontrole ZUS/PIP – kiedy występują
  • Program działań ZUS/PIP na lata 2017-2019
  • Formy leasingu pracowniczego w firmach

15 Luty 2018 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Dlaczego warto wziąć udział :

Dlaczego warto wziąć udział:
Pracownicy funkcjonujący w różnych spółkach grupy – na warsztacie omówione zostaną m.in. obowiązujące przepisy prawne,
najczęściej pojawiające się problemy oraz możliwe rozwiązania, analiza i omówienie orzecznictwa, problematyka umów zlecenie
w Grupie Kapitałowej, na co zwrócić szczególną uwagę i jak nie narazić się na zarzuty obejścia prawa oraz szczegóły transferów i
przejęć pracowników w obszarze Grupy Kapitałowej. Warsztat jest szansą na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy i
uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku i zaproszonymi Ekspertami.
Dzięki spotkaniu poszerzą Państwo swoją wiedzę m.in. o:
• Obowiązujące przepisy prawne z zakresu pracowników działających w różnych spółkach
• Możliwe rozwiązania do najczęściej pojawiających się zagrożeń
• Jak traktować umowy zlecenia zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej
• Jak nie narazić się na zarzuty obejścia prawa
• Jak prawidłowo przeprowadzić transfer pracownika w Grupie Kapitałowej .

Warsztat kierujemy do osób, które zarządzają : działami i zespołami HR, w szczególności: dyrektorom i kierownikom
działów ds. zarządzania, finansów, HR –działom strategicznym, operacyjnym i rozwoju biznesu

9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 „Wypożyczanie pracowników” w praktyce – dopuszczalne rozwiązania i ich konsekwencje
• leasing pracowniczy – czy jest dopuszczalny i w jakich okolicznościach
• praca tymczasowa a inne formy zewnętrznego zatrudnienia – jak wybrać optymalne rozwiązanie
• „wypożyczanie pracowników” i outsourcing usług a ZUS
• zatrudnienie zewnętrzne i outsourcing – uprawnienia kontrolne PIP
• umowa o pracę i umowa cywilnoprawna – konsekwencje prawno pracownicze i ZUS-owe

Robert Stępień, Radca Prawny Kancelaria Raczkowski Paruch

10 :45 Przerwa kawowa

11:00 Świadczenie pracy na rzecz różnych pracodawców w ramach jednej umowy
• polecenie pracy na rzecz innego pracodawcy
• dzielenie etatu – wady i zalety
• korzystanie z pracowników centrów usług wspólnych
• umowa o świadczenie usług pomiędzy spółkami
• kierownictwo i podporządkowanie pracownika – jak je rozumieć

Robert Stępień, Radca Prawny Kancelaria Raczkowski Paruch

12:30 Lunch

13:00 CZAS PRACY pracownika świadczącego usługi w różnych spółkach
• Jak uregulować czas pracy pracownika, który świadczy usługi w różnych spółkach
• Jak zróżnicować czas pracy
• Jak ująć czas pracy w umowie
• Dzielenie etatu – aspekty praktyczne
• Liczenie nadgodzin
• Składki ZUS – pracownik na umowach zlecenie + umowa o pracę
• Najczęściej pojawiające się problemy
• Dobre praktyki
• Orzecznictwo
Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Górnego

15:00 Przerwa kawowa

15:10 ZUS / Pip – „ Wypożyczanie pracownika” w wielu spółkach
• Kontrole ZUS/PIP – kiedy występują
• Zakres uprawnień ZUS/PIP z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie: kontroli prawidłowości wypłaty minimalnego
wynagrodzenia godzinowego
• Zadania ZUS/ PIP w związku z przepisami o delegowaniu pracowników
• Program działań ZUS/PIP na lata 2017-2019
• Przebieg kontroli
• Skutki kontroli
• Problemy praktyczne w związku z kontrolą
• Dobre praktyki przedsiębiorców
• Jak się przygotować
• Orzecznictwo
Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Górnego

16:30 Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów

Robert Stępień, Radca Prawny Kancelaria Raczkowski Paruch

Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Górnego

 

Cena: 1295 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

 

Szczegóły

Data:
luty 15, 2018
Czas:
8:00 am - 4:30 pm

Nadchodzące wydarzenia