16
grudzień
9:00 am — 3:00 pm

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

ROLA I OBOWIĄZKI BANKÓW POD NOWĄ USTAWĄ DEWELOPERSKĄ

  • Nowa ustawa deweloperska – uwagi ogólne
  • Cele nowej ustawy deweloperskiej wg UOKiK
  • Mieszkaniowy rachunek powierniczy po nowelizacji – uwagi ogólne
  • Obowiązek posiadania rachunku mieszkaniowego przez dewelopera
  • Obowiązki informacyjne banku wobec nabywców
  • Wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego, sankcje karne
  • Rola banku w zapewnieniu prawidłowości wypłat z rachunku mieszkaniowego na rzecz dewelopera

16 Grudzień 2021 r.

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

Korzyści uczestnika
Podczas szkolenia zajmiemy się najnowszą nowelizacją Ustawy Deweloperskiej pod kątem banków i ich współpracy z branżą
deweloperską oraz jej wpływem na rynek deweloperski. Omówione zostaną kluczowe zmiany utrudniające działania branży, nowe uprawnienia i obowiązki deweloperów.
Warsztat będzie miał formę praktyczną. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań podczas szkolenia oraz
przesłania ich wcześniej do organizatorów .

Do kogo kierujemy warsztat :

Wszystkich osób specjalizujących się w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych zarówno po stronie
wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych, projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozszerzeniem swoich kompetencji w zakresie przepisów regulujących prowadzenie inwestycji budowlanych.

Prowadzący: radca prawny Katarzyna Zajas-Aydogan oraz radca prawny Tycjan Mróz z BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp. k.

9:30 Nowa ustawa deweloperska – uwagi ogólne
1.Główne założenia nowej ustawy deweloperskiej
2.Cele nowej ustawy deweloperskiej wg UOKiK
3.Wejście w życie, przepisy przejściowe

10:00 Mieszkaniowy rachunek powierniczy po nowelizacji – uwagi ogólne
1. Rodzaje rachunków mieszkaniowych.
2. Obowiązek posiadania rachunku mieszkaniowego przez dewelopera
3. Umowa o prowadzenie rachunku mieszkaniowego;forma, nowe elementy
4. Wpłaty na rachunek mieszkaniowy a harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego
5. Obowiązki informacyjne banku wobec nabywców
6. Koszty prowadzenia rachunku mieszkaniowego
7. Rozwiązanie umowy o prowadzenia rachunku mieszkaniowego; przesłanki i skutki

11:30 Przerwa

11.40 Wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego, sankcje karne
1. Wypłata środków z rachunku mieszkaniowego; podstawowe zasady, różnice pomiędzy wypłatą z rachunku otwartego i rachunku zamkniętego
2. Wypłaty środków na rzecz dewelopera w trakcie realizacji prac; przesłanki

3.Rola banku w zapewnieniu prawidłowości wypłat z rachunku mieszkaniowego na rzecz dewelopera:
– kontrola stanu zaawansowania prac budowlanych,
– weryfikacja pozostałych przesłanek wypłaty środków z rachunku mieszkaniowego na rzecz dewelopera;
– jakich dokumentów może i powinien żądać bank,
– obowiązki kontrolne banku w zakresie wypłaty ostatniej transzy
4. Wypłaty z rachunku mieszkaniowego na rzecz nabywcy; przesłanki wypłaty i ich weryfikacja przez bank
5. Wpływ nowych regulacji na sposób finansowania inwestycji deweloperskich
6. Odpowiedzialność karna banku za bezpodstawne wypłaty z rachunku mieszkaniowego

12:40 Przerwa na lunch

13.00 Bank a Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
1. Rola banku w naliczaniu i odprowadzaniu składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
2. Zakres obowiązków informacyjnych banku
3. Sposób pozyskiwania i przekazywania informacji – elektronizacja procesu
4. Weryfikacja przez bank dokumentów i informacji pozyskanych od dewelopera i innych podmiotów
5. Odpowiedzialność banku wobec Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

14.00 Podsumowanie, pytania uczestników

14.30 Zakończenie i wręczenie certyfikatów

 

 

Cena: 1495 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
grudzień 16, 2021
Czas:
9:00 am - 3:00 pm